2.Zirve döngünüz

İkinci Zirve Döngünüz

İkinci Zirvenizi bulmak için, doğduğunuz günü doğum yılınıza ekleyin. Yine 07.10.1993 ü kullanarak, 7+4=11
11 keşif, aydınlanma, şöhret

İkinci Zirve döngünüz dokuz yıl sürer.