Numerolojide harflerin anlamı

  A  Hedefe odaklı, sapma göstermeyen, ilhamlara açık, net 

  B Dışa kapalı , kendine dönük ,hassas, utangaç, aşırı duygusal 

  C/Ç  Yapıcı , dışa vurumcu , sezgisel , dengeli, ortaya ürün koyan 

  D  Bedensel dengeli , tutucu , sağlam , içe dönük , biriktiren , sabırlı 

  E  Fiziksel, pratik , dış etkilere açık , fevri ,konuşkan 

  F  İdealist , sezgisel ,kararsız , denge odaklı, sorumlu , estetik 

  G/Ğ  İncelemeye dönük, mesafeli ,gerçekleri araştıran, trajik 

  H  İki dünya arasında merdiven olan, maddi refah 

  I/İ  Aşırı duygusal, yol gösteren ,fener ışığı ilham aktaran 

  J  Başladığını bitiremeden farklı olasılıkları gören, kararsız    

  K  İlhamlı , önsezili , yukarıdan aldığını aynen aşağı veren  

  L  Zihinsel, tasarım odaklı , dengeli , mantıksal  

  M  Sabit, güçlü, çalışkan, şekilci    

  N  Soyutlayıcı , hayalci , ruhsal , istikrarsız, olasılıkları gören     

  O/Ö İçe dönük, sessiz, duygusal, garantici, sabit fikirli, eğlenceli

  P  İçe dönük  dışa kapalı , iradesi zayıf , kararsız , sabit inançlı , taviz vermeyen 

  R Anlayışlı , verici , hoşgörülü , ilhamı yumuşatıp aktaran 

  S/Ş Her şeyi kendine yoran , duygusallığa eğilimli, kararsız 

  T  Fedakar , aydınlanmaya odaklı , ruhsal çalkantılı

  U/Ü  İçe dönük , alıcı , karamsar , ifadesi az, negatife meyilli

  V Sadık, hizmetkar , denge ,asil ,derviş ,medyum 

  Y Kavrayışı yüksel , kararsız , sadece yukarıdan gelen tesirlere açık 

  Z Dünya ile ahiret arasında iletici , ilhamlı ,yayılımcı