3.Zirve döngüsü

Üçüncü Zirve Döngünüz

Üçüncü Zirvenizi bulmak için, birinci ve ikinci Zirve Sayılarının toplamını alın
Üçüncü Zirve döngünüz de dokuz yıl sürer.