Harflerin eksik/fazla olması

Pek çok 1 güçlü fikirleri ve hükümleri; muhtemel bir bencilliği; fazla cesareti; bağımsızlığı ve gerekli enerjiyi gösteriyor olabilir. Az 1 ise ( ya da olmadığı hallerde) benliğin önem sırasında başta gelmediğini gösterir. Ancak bireyin hırsı ya da inisiyatifi olmayabilir.
Pek çok 2 başkalarının düşünülmesini, romantizmi, duygusallığı, huzuru, ritmi, dostluğu, işbirliğini, ayrıntılara verilen önemi ve hissiyat gösterir. Az olması (ya da olmaması) halinde ise uyumsuzluğu, ayrıntılara dikkatsizliği, işbirliğine isteksizliği ve başkalarını düşünmemeyi ifade eder. • • • •
Pek çok 3 ilham, hayal gücü, iyimserlik, kendini sözcüklerle ifade edebilme yeteneği, cömertlik, sabırsızlık ve eli açıklık göstergesidir .Az olması (ya da olmaması) halinde ise çok az duygusal ifade, konuşmada akıcılık sorunları, kendini gösterme yeteneğinin yokluğu ve aşağılık kompleksine neden olur.
Pek çok 4 olması yoğunlaşma yeteneği, değerleri anlamak, form düzenine düşkünlük, çalışma isteği; çoğu zaman inatçılık ve dar görüşlülük ifade eder. Az olması (ya da olmaması) halinde ise tembellik, düzen ve sistem; sabırsızlık ve monotonluğu sevmeme anlamına gelir.
Pek çok 5 olması değişiklik isteğini, sosyal olanakları, topluma açılma fırsatını, asabiyeti, tereddütü, çekinikliği, zevk ve dünya sevgisini, her konuya ilgi duymayı, becerikliliği, yıkıcı olma ve yeniye yönelme eğilimini gösterir. Az olması ( yada olmaması) halinde ise toplulukları sevmeme, yapıcı meraktan yoksunluk, ”eleme” yeteneksizliği, kıt anlayış ve sınırlı hayat tecrübesi anlamına gelir. Pek çok 6 olması sorumluluk almaya istekli olmayı, düzenleme ve uyum sağlama gücünü gösterir (Eğer birden fazla 6 varsa bu bireye muhtemelen kozmik sorumluluklar verilmiştir). Değişmez idealler ile kendini haklı görerek inatçı ya da kah tutumlu olabilir. Az olması (ya da olmaması) halinde sorumlulukları sevmeme ve görevlerden kaçma anlamına gelebilir
Pek çok 7 olması teknik yeteneği, analiz, sorgulama, araştırma, gerçeklere duyulan sevgi ve keskin zeka gösterir. (Güçlü bir 7 eğer yapıcı olarak ele alınmazsa içkiye eğilime, fesatlığa ve gizliliğe dönüşebilir) Az olması ( ya da olmaması) halinde ise yüzeysel görüntülerin kabulüne, mantığın reddine ve ruhsal aydınlığın olmayışına neden olabilir.
Pek çok 8 olması kazanmak için aşırı endişeye, haşan yeteneğine ve mükafatlandırılmaya, idareci yeteneğe ve parasal konularda duyarlılığa neden olur. Az olması (ya da olmaması) halinde ise bireyin doğuştan bir maliyeci olmadığını; maddi konularda dikkatsiz ya da önem vermeyen bir yapıya sahip olduğunu ve ilişkileri sürdürme yeteneğinden yoksunluğunu gösterir.
Pek çok 9 olması cömertliği ve bireysellikten uzaklaşabilme yeteneğini; duygusallığı, insancıl olmayı, sanat ve hitabet yeteneğini gösterir. Az olması (ya da olmaması) halinde ise hizmet ve insanlığa karşı fazla ilgi duymamayı, sadece kendi dostları ya da toplumu ile ilgili olmayı, dar bir görüşü ve başkalarının duygusal tepkilerini anlamamayı ifade eder.